Asbestattest Waarom u dit moet hebben

Sinds 23 november 2022 moet je over een asbest attest beschikken als je een woning wil verkopen die is gebouwd voor 2001. De Basis daarvoor is een asbestinventarisatie. In deze woningen zijn namelijk mogelijk asbesthoudende materialen aanwezig en hier moet de toekomstige eigenaar of huurder op de hoogte van gebracht worden.

Hoe gaan we te werk :

Wij bereiden het onderzoek voor op basis van de informatie die u aanlevert zoals bouwplannen, uitgevoerde renovatiewerken, bestaand asbestonderzoek, ‶
Als deskundige gaan wij dan na welke bestaande informatie over de eigendom bruikbaar is
Met dit formulier geeft u als eigenaar of gevolmachtigde de opdracht aan een asbestdeskundige om een asbestinventaris op te maken voor het verkrijgen van een asbestinventarisattest, kortweg asbestattest.
Het formulier zal samen met de asbestdeskundige ingevuld en ondertekend worden.
Na analyse van de ontvangen documenten en informatie via het opdrachtformulier zal de asbestdeskundige een inspectie van het gebouw uitvoeren en gaat na welke materialen asbest kunnen bevatten. Om aan te tonen dat een asbestverdacht materiaal geen asbest bevat, moet de asbestdeskundige een monster nemen die hij naar een erkend labo brengt om te analyseren. De deskundige zal materialen opmeten en fotoвЂôs nemen, met respect voor uw privacy. De deskundige laat de plaats van de monstername veilig achter.
Zorg op voorhand voor een veilige toegang tot alle te onderzoeken ruimtes. Open deuren, poorten, luiken, kasten (ook kleinere!). Vermijd dat de asbestdeskundige in contact komt met gevaarlijke dieren (hond, wespennest).
De asbestdeskundige voert standaard een niet-destructief onderzoek uit en zal dus geen elementen van uw eigendom beschadigen of demonteren. Het normale gebruik van uw eigendom blijft gegarandeerd.
De asbestdeskundige combineert alle relevante informatie en voert alle gegevens in een digitale databank van de OVAM in. Vervolgens vraagt de deskundige een asbestattest aan bij de OVAM. Na ontvangst, bezorgt de deskundige het asbestattest aan u.

DEZE 4 kernwoorden maken van ons een vakman !